Rijksuniversiteit Groningen / COELO rapporten
 
English | Nederlands

COELO: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden


COELO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut zonder winstoogmerk, verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Directeur is dr. M.A. Allers. Ons onderzoek richt zich op onderwerpen die verband houden met de decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen). COELO verricht onderzoek op eigen initiatief, maar ook in opdracht van derden, zoals ministeries, provincies, gemeenten en lokale rekenkamers. Wij doen zowel wetenschappelijk onderzoek met een hoog abstractiegehalte als toegepast beleidsonderzoek. ook participeren wij in het maatschappelijk debat voor zover het ons vakgebied betreft. COELO vervult zo een brugfunctie tussen wetenschap en maatschappij.

COELO heeft twee doelen. In de eerste plaats willen wij de kennis over de economie van decentrale overheden vermeerderen door hiernaar gedegen onderzoek te doen. In de tweede plaats willen wij de beschikbare kennis zo goed mogelijk toegankelijk maken voor betrokkenen en geïnteresseerden van buiten de wetenschap.

COELO
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Postbus 800
9700 AV Groningen
tel. 050 363 7018/3766
fax 050 363 7337
Bezoekadres:
WSN-gebouw, kamer 730
Nettelbosje 2, Groningen
Emailadres: coelo@rug.nl
http://www.coelo.nl/
map: Rapporten 
To top